Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Отглеждане на руска есетра (Acipenser gueldestaedti) в затворена рециркулационна система при различна гъстота на посадката
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Важен елемент от експлоатацията на рециркулационните системи за култивиране на руска есетра е оптимизирането на гъстотата на посадка. Увеличаването и води до понижаване на растежа на рибите и променя интензивноста им на дишане и нивото на гликолизата в организма им. За определяне на влиянието на гъстотата на посадка при суперинтензивно отглеждане на руска есетра върху растежа и, дишането и нивото на гликолиза в организма е необходими да се проведе опит при различна гъстота на посадка -от 20 до 55 бр./мЗ. Това ще позволи да се оптимизира броят на отглежданите риби в единица обем при максимално нарастване на отглежданите риби и оптимални икономически резултати.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria