Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Някои направления за оценка динамиката на автоматичните огневите системи при изстрел
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Изследване влиянието на ударите на автоматичните огневи системи при изстрел
Хронологичен обхват на дисертацията до края на 2002 г. сдаване на изпитите, месец май подготовка на първа и втора глава, до края на 2003 г. завършване на трета и четвърта глава.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria