Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията “ Алгоритми за комплексна обработка на сигналите от GPS, инерциална навигационна система и аерометрични датчици ”
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
GPS; инерциална навигационна система; аерометрични датчици; жироскопични прибори и системи; системи за управление на летателните апарати; радио системи; алгоритми за комплексна обработка на информацията;
Териториален обхват на дисертацията България
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria