Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Петрология на част от домезозойската подложка на Сливенско-Шипченската ТЕ, Централна Стара планина
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
зона на срязване, крехко-пластична деформация, микро и мезоструктурен анализ, зеленошистен фациес, гранити, смесване на магми, метаморфизъм, геохимия на елементите следи и REE
Хронологичен обхват на дисертацията Pz(?)
Териториален обхват на дисертацията южните склонове на Стара планина между меридиана на с. Пчелиново до меридиана на гр. Шивачево
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria