Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Моделиране структурата на азотни стомани при кристализация
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
За целите на дисертацията се прилага комплексен подход, включващ металографски анализ и математическо моделиране на кристализацията на слитаци от инструментална стомана и бързорезна стомана. До момента са получени данни за средния размер на клетките като функция от радиуса на слитъка, скоростта на охлаждане и локалното време на кристализация, които позволяват анализ и прогнози за начина, по който параметрите на структурата се повлияват от интензивността на кристализационния процес
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria