Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Натрупване и възможности за намаляване на Pb и Cd в домати и картофи, отглеждани на индустриално замърсени почви
Хронологичен обхват на дисертацията три годишни опити, при използване на данни от изследвания за съответния район за 10-годишен период
Териториален обхват на дисертацията района на КЦМ-Пловдив ООД
Клучови думи промишлени замърсявания, тежки метали, трансфер на тежки метали, хранителна верига, ремедиация
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria