Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Интелектуалците и властта: политики на публична репрезентация
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
история на елитите, пренаписване на авто/биографиите, жизнен път, житейски траектории, история на ХХв, социалистически реализъм, биографеми, идентичност, памет, институционализация на писането
Хронологичен обхват на дисертацията история-ХХвек-България
Териториален обхват на дисертацията акцентът е насочен върху изследване на житейските траектории 29-мата български интелектуалци, изключени от СБП веднага след 9.ІХ.1944г.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria