Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Легендата в българското литературно пространство
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Няколко цели: да установи оформя ли се в б-гарската литература жанр - легенда, каква е спецификата на българската литературна легенда и как е интерпретирана тя в произведенията на различните творци, представители на различни литературни направления и поколения. Какво я сжлижава и отдалечава от европейските литературни традиции и култури.
Хронологичен обхват на дисертацията от началото на 20-те години на XX в.
Териториален обхват на дисертацията България, но в съпоставка с други европейски страни и тяхната литература в частност
Клучови думи легенда, мит, литература, език, писмена и безписмена култура, жанр, персонажи
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria