Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията ПАУЗАТА И МЕЛОДИКАТА КАТО СРЕДСТВО ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА СЕМАНТИКАТА НА ФРАЗАТА
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Теоретичен обзор на проблемите на сричката в българската езиковедска литература. Теоретичен обзор на проблемите на сричката в чуждата литература. Теоретичен модел за експериментално изследване. Експериментално изследване. Обсъждане. Изводи.
Клучови думи теории за сричката, структура на сричката - начало, ядро, рима, кода; сричката като фонологична единица, като фонетична единица, проблеми на сричкообразуването и сричкоотделянето
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria