Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Банско-разложкия говор
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Работата по дисертацията включва теоретична подготовка по диалектна фонетика и лингвистична география с участие в семинар по диалектно слово-образуване /септември 2002 г.– септемри 2003 г./, събиране на диалектен материал на терена, дешифриране, транскрибиране и обработка /септември 2002 г. – септемри 2004 г./, фонетичен анализ /след септември 2003 г./и морфологичен анализ /след септември 2004 г./ на събрания езиковедски материал. Окончателното оформяне на дисертацията в 2 части – фонетична и морфологична – със съответните изводи и образци от Банско-разложкия говор е запланувана за периодасептември 2004 г. – септември 2005 г.
Хронологичен обхват на дисертацията настоящето
Териториален обхват на дисертацията Благоевградска област
Клучови думи език, диалект, исторически промени, съвременно състояние, фонетика, вокализъм, консонантизъм, морфология, лексикология
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria