Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Свое и чуждо в превода като междукултурен трансфер (въз основа на преводи на произведения на Й. Радичков на немски език и на Елиас Канети на български език)
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Основни въпроси:
1. Развитие на проблема чуждо-свое в превода през втората половина на 20. век:
- другостта на превеждания текст - основни проблеми на преводознанието.
2. Понятие за преводаческа стратегия и избор на преводаческа стратегия при превеждането на определени автори и произведения.
3. Чуждото през призмата на своето:
- преводът и другостта;
- езиково-стилистична;
- цивилизационна;
- историческа;
- културна.
Изследването носи проблемен характер. Творбите на посочените автори онагледяват теоретичните тези.
Изследователско поле:
- превод от немски на български - произведения на Елиас Канети;
- превод от български на немски - произведения на Йордан Радичков.
Клучови думи междукултурен трансфер, другостта на превеждания текст, преводаческа стратегия, чуждото през призмата на своето
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria