Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Правно положение на народния представител
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
В дисертацията се изследва правния статус на народния представител в РБ. Народното представителство се разглежда като политическо представителство. Изследва се възникването и прекратяването на пълномощията на народния представител и се анализира същността на неговия мандат. При изследването на трудовоправното положение на народния представител се разглеждат неговите основни права и задължения като се акцентира върху утвърждаващия се парламентарен професионализъм. В дисертацията се изследва и парламентарния имунитет като конституционна гаранция за независимостта на законодателната власт. Проследяват се тенденциите в развитието на този имунитет в духа на рационализирания парламентаризъм.
Териториален обхват на дисертацията Територията на РБ
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria