Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Масмедии и младежки идентичности в младежките медийни текстове по време на криза (България и Сърбия през 90-е години на XX век)
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
В методологично отношение работата ще се опира на изследванията на Н. Феаклаф върху дискурсните практики, които могат да бъдат разделени на институционализирани /публично-публични/, при които на по-високо ниво на абстрактност се анализира дискурсният порядък в обществото като цяло /социетарните практики/, и неинституционализирани /частно-публични/, при които анализът е съсредоточен върху конкретни/локални дискурсни практики.
Общият дискурсен порядък изисква отговорите на няколко важни и за настоящето изследване въпроси:
- как господстващата идеология моделира и предпоставя определен тип поведение;
- как се усвоява членство и идентичност в него /въпросът за социализацията/;
- кои са предпочитаните форми на общуване /форми на дискурса/;
- какви са предполаганите и/или предпочитани форми на взаимоотношения /системата на лицето, Сколан, 1995/.
Дискурсите са много гъвкави структури, с по-големи възможности за диалогичност, поради което и са предпочетени като обект на изследването; те не само конструират определени взаимоотношения, но и нещо повече - конструират властта, а в определени случаи и я предоговарят.
Клучови думи - социолингвистична парадигма;
- младежка култура;
- езикови и медиини стратегии и манипулации;
- история на младежта;
- ъднърграунд общности и техните култури;
- сравнителен анализ на лингвистичните номинации и свързаните с тях практики;
- структуриране на младежкото езиково и медийно пространство /в контекста на българската и сръбска младежка преса/.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria