Начало / Дисертация
Дисертация
Дисертация
Тема на дисертацията Сравнителни особености на педагогическата ефективност при обучението на деца с увреден слух
Кратко резюме (ключови думи),
описващи дисертационния труд
Целта на дисертацията е да проучи влиянието на словесната и жестовата езикови системи при възприемането и осмислянето на учебен материал от деца с увреден слух. В изследването са включени ученици от СОУ за глухи деца "проф.д-р Велинов" в гр. Пловдив,СОУ за деца с увреден слух "Св.Иван Рилски"гр. Търговище ,интегрирани деца с увреден слух в ОУ"П.Яворов" гр.Бургас и Помощно училище за деца с увреди слух гр. Мъглиж. Направен е педагогически експеримент.
Заснети са уроци предадени чрез МЖЕ, устна реч и в с видеокамера и диктофон.
Клучови думи Комуникация, невербална комуникация, мимико-жестов език, дактил, специфични средства за комуникация.
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria