Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Невелина Илиева
Научен ръководител доц. д-р Иванка Калиманова
Информация за връзка 0887717525
Висше училище/научен институт Технически Университет София
Факултет/Катедра Прецизна техника и уредостроене
Факултет/Катедра (ако има) Машиностроителен
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Оптика и вълнова физика
Научна област Технически науки
Научна специалност Метрология и уредостроене
Научни интереси Развитие на спектъра на преподаване в областта на оптиката и високите технологии
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 02
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.7.2004
Дата на отчисляване 1.1.2011
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria