Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Красимир Мирчев Бобов
Научен ръководител доц. д-р Михаил Василев Панайотов
Методология на изследването Сформиране на групи, провеждане на експериментални наблюдения, отчитане на резултати, статистическа обработка, анализ на резултатите
Информация за връзка тел. 042 2801 2851
e-mail: krasi_bobov@abv.bg
Висше училище/научен институт Тракийски университет - Стара Загора
Факултет/Катедра Аграрен факултет, Катедра - Животновъдство - непреживни и други животни, Специални отрасли
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Генетика, развъждане, биохимия, физика, статистика
Работни езици на докторанта руски, английски, френски
Научна област Селскостопански науки
Научна специалност Животновъдство
Научни интереси Бубарство, Генетика, Развъждане, Биохимия, Биология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 040210
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 2.2.2004
Дата на отчисляване 2.2.2007
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria