Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Николай Димитров Гаджалов
Научен ръководител проф. д. т. н. Тодор Стефанов Котупов
Методология на изследването математическо моделиране
Информация за връзка гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” №58, вх. В, ет. 3, ап. 4;
е-mail: nikgad@abv.bg;
тел. 062/600 854, GSM 098 559 222
Висше училище/научен институт Национален военен университет Васил Левски - гр. Велико Търново
Факултет/Катедра факултет - Общовойскови, катедра - Организация и управление на тактическите подразделения от Сухопътните войски
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Механика, математика и балистика
Работни езици на докторанта Руски и английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Електроника и електронна техника
Научни интереси Динамика, балистика и управление на полета на летателните апарати /Огневи системи и стрелба; конструиране на стрелково оръжие
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Принципи и подходи при конструирането и създаването на автоматичното стрелково оръжие – Юбилейна научна сесия, ВВОВУ “Васил Левски”, 1997 г.
2. Оръжията на частите за борба с организираната престъпност - Юбилейна научна сесия, ВВОВУ “Васил Левски”, 1997 г.
3. Някои особености в обучението по стрелба с пистолет - Юбилейна научна сесия, ВВОВУ “Васил Левски”, 1997 г.
4. Нов способ за изчисляване на поправката в направление в изходните данни заради движението на собствения танк при стрелба от движение по неподвижни и движещи се цели с танкове от типа Т-55 и Т-72 на въоръжение в БА - Юбилейна научна сесия, ВВОВУ “Васил Левски”, 1998 г.
5. Някои проблеми, произтичащи от износването на 125 мм танково оръдие при стрелба с щатен изстрел и пътища за повишаване на живучестта на оръдието - Юбилейна научна сесия, ВВОВУ “Васил Левски”, 1998 г.
6. Някои особености в обучението в стрелба със стрелково оръжие от вертолет - Юбилейна научна сесия, ВВОВУ “Васил Левски”, 1998 г.
7. Изследване влиянието на положенията за стрелба със стрелково оръжие за повишаване точността на стрелбата - Юбилейна научна сесия, ВВОВУ “Васил Левски”, 1998 г. 8. Някои проблеми по приемането и сдаването на длъжности в БА – Военен научен форум, ВВОВУ “Васил Левски”, 2000 г.
9. Нови моменти при работа със стрелково оръжие – Научна конференция “Технологии, сигурност и екология”, 2001 г.
10. Влияние на ударното взаимодействие между частите на автоматиката върху устойчивостта на оръжие – Научна конференция – гр. Шумен, 2002 г.
11. Някои насоки за изследване на динамиката на огневите системи при изст-рел - Научна конференция – гр. Шумен, 2002 г.
12. Особености при анализа на функционирането на автоматиката на стрелковото оръжие - Научна конференция – гр. Шумен, 2002 г.
13. Някои общи положения при провеждане на изпитвания на огневите сис-теми чрез стрелба - Научно практическа конференция – гр. В. Търново, 2003 г.
14. Перспективи за развитие на въоръжението на войника на бъдещето - Научно практическа конференция – гр. В. Търново, 2003 г.
15. Пневмоелектрическо оръжие - Научно практическа конференция – гр. В. Търново, 2003 г.
УЧЕБНИ ПОСОБИЯ
1. Проверка техническото състояние на стрелковото оръжие и въоръжени-ето на бойните машини.
2. Приемане на въоръжение, бойна техника и боеприпаси при встъпване в командване на подразделения.
3.Организация на съхранението, отчета и експлоатацията на въоръжението и боеприпасите в подразделението.
4. Мерки за безопасност при различна дейност на военнослужещите.
Шифър на научната специалност 020208
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 31.5.2002
Дата на отчисляване 31.5.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Някои направления за оценка динамиката на автоматичните огневите системи при изстрел
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria