Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Валери Иванов
Научен ръководител Доц. д-р Стефчо Гунински
Висше училище/научен институт Югозападен университет-Благоевград
Факултет/Катедра Природо-математически факултет; Комютърни системи и технологии
Научна област Технически науки
Научна специалност Метрология и уредостроене
Научни интереси Методи, преобразуватели и уреди за измерване и контрол на физико-механични и геометрични величини.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 1.1.2012
Дата на отчисляване 1.1.2015
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria