Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Таня Куцарова-Христова
Научен ръководител проф. Емилия Къндева
Информация за връзка tania_kutsarova@abv.bg 0888 771583
Висше училище/научен институт Институт за държавата и правото, БАН
Факултет/Катедра право
Работни езици на докторанта английски, френски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси административно право и административен процес
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 05
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 25.1.2012
Дата на отчисляване 1.1.2002
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria