Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Максим Любенов Карев
Научен ръководител проф. Борис Ангелов
Методология на изследването математически модел
Информация за връзка гр. Велико Търново, ул. “Георги Бакалов”, бл. 4, ет. 3, ап. 9;
тел. 062/ 4-76-79; GSM 0889620862;
e-mail: maksim_karev@abv.bg
Висше училище/научен институт Национален военен университет Васил Левски
Факултет/Катедра Общовойскови факултет, катедра Организация и управление на тактическите подразделния от Сухопътните войски
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Техническо осигуряване на боя; Ремонт и евакуация на БТТ; Математически методи за изчисление
Работни езици на докторанта български, немски
Научна област Технически науки
Научна специалност Машиностроене и машинознание
Научни интереси в областта на развитието на съвременното танкостроене
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. “Техническа ефективност на системата от средства за бронетанково техническо осигуряване”;
2. “Тенденции в организацията и управлението на бронетанковото техническо осигуряване при изпълнение на задачи от Българската армия”, публикувани в Годишник на факултет Оперативно-тактически на ВА “Г. С. Раковски”, 2002 г.
Шифър на научната специалност 020149
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 31.5.2002
Дата на отчисляване 31.5.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изследване на техническата ефективност на системата от средства за бронетанково техническо осигуряване
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria