Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мартин Димитров
Научен ръководител доц. д-р Ланджев
Висше училище/научен институт Университет за национално и световно стопанство
Факултет/Катедра Юридически факултет, катедра "Частноправни науки"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията облигационно право
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси гражданско право, търговско право
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта

Димитров, М. Лизинг и продажба на изплащане, Търговско и конкурентно право, бр. 8/2012, с. 34 – 39.

Димитров, М. Лизинг в условията на икономическа криза в Република България (правни аспекти), С., ИК – УНСС, 2012, 90 с.

Димитров, М. Разваляне на договора за лизинг според съдебната и арбитражната практика – В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Правото – изкуство за доброто и справедливото“, Пловдив, 2012, с. 383 – 386.

Димитров, М. Лизинг при общи условия – В: Сборник с доклади от Международна научна конференция „Римско право и съвременност“, С., 2012, приета за печат (публикацията е на английски език).

Димитров, М. За задълженията на страните по договора за лизинг – В: Сборник с доклади от Международна научна конференция за млади учени, София, 2013, с. 83 – 96.

Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 30.3.2009
Дата на отчисляване 30.4.2013
Докторански трудове
Тема на дисертацията Договорът за лизинг в българската правна система
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria