Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мария Бойчева Спиридонова
Научен ръководител доц. Сотирова
Методология на изследването събиране на клинични материали, културелни методи, серологични, автоматизирани и др.
Информация за връзка e-mail: mimiboicheva@yahoo.co.uk; тел. 098 918 587
Висше училище/научен институт Тракийски университет - Стара Загора
Факултет/Катедра Медицински факултет, Катедра Микробиология и вирусология
Други дисциплини с които е свързана дисертацията вътрешни болести, урология, хирургия
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Медицински науки
Научна специалност Медицина
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010624
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 3.2.2000
Дата на отчисляване 3.2.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Разпространение на Candida spp в Старозагорска област; Клинично значение на изолираните Candida spp
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria