Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 6 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 7 Warning: reset() expects parameter 1 to be array, null given in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 12 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/casbgwwl/public_html/phdgate.net/include/functions.php on line 13 Докторанти
 
Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Добромир Николаев Нецов
Научен ръководител доц. д-р.инж. Мартин Грозев
Информация за връзка +359879386035
Висше училище/научен институт Минно-геоложки университет "Св.Иван Рилски"
Факултет/Катедра Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ
Работни езици на докторанта Български, Английски, Руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Добив и първична преработка на полезни изкопаеми
Научни интереси Наклонено-насочено сондиране за нефт, газ и кондензат. Прокарване на отклонения в сондажи за нефт и газ. Техники и технологии за наклонено-насочено сондиране.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Д.Нецов, "Устройство за окачване на скрити обсадни колони. Линеен окачвач-пакер", Четвърта международна научно-техническа конференция "Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион", Варна, 2013; Д.Нецов, "Перспективи за наклонено-насочено сондиране в находищата на въглеводороди в България", Годишник на МГУ "Св.Иван Рилски", Том 57, Св.1, Геология и Геофизика, София,2014; Д.Нецов, "Научно-приложни аспекти в прокарването на отклонения в нефтени и газови сондажи в Централна Северна България", Списание Геология и минерални ресурси, София, бр.3/2016 г; D.Netsov, M.Grozev, Planning of sidetracking exploitation wells at last stage od oilfield development in Central North Bulgaria, Azerbaijan Geologist Bulletin 20/2016, Baku, Azerbaijan, 2016 "Изчисляване на профили при прокарване на отклонения в съществуващи вертикални сондажи", V-та Международна научна конференция "Геология и въглеводороден потенциал на Балканско-Черноморския регион" Варна, 2017
Шифър на научната специалност 03
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 30.1.2013
Дата на отчисляване 30.1.2017
Докторански трудове
Тема на дисертацията "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИКО-ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПАРАМЕТРИ НА СОНДИ С ВЪРТЕЛИВО ПРОБИВАНЕ"
3 октомври 2018
22 март 2019 г., Софийски университет Св. Климент Охридски (СУ), Театър „Алма Алтер“

3 октомври 2018
22 март 2019 г., Софийски университет Св. Климент Охридски (СУ), Театър „Алма Алтер“

30 март 2018
Предприемчиви ли са българските млади учени? Търсят ли финансиране за научната си работа? Стремят ли се да доведат до реализация научния си продукт? Обмислят ли възможности за собствен бизнес или кариера в корпоративния сектор?

21 февруари 2018
Тази анкета на Фондация Карол Знание ще ни помогне да организираме подходящи обучения и да създадем нови възможности за амбициозни млади български учени, които искат да видят реализирани своите научни проекти. Ще Ви отнеме около 10 минути.

7 февруари 2018
Най-новата организация започва работа 25 години след старта на първата компания в групата на Карол.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria