Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Бюлент Шеит Мехмед
Научен ръководител доц.д-р Веселина Канатова Бучкова
Информация за връзка byulent_sheit@nauka.bg
Висше училище/научен институт БАН
Висше училище/научен институт (ако има) Институт за държавата и правото
Факултет/Катедра секция Публичноправни науки
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Административно право и административен процес
Работни езици на докторанта Руски език и турски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси Административно право и административен процес
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.10.2015
Дата на отчисляване 1.10.2020
Докторански трудове
Тема на дисертацията Административноправен статут на хора със специфични социални потребности
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria