Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Петя Чалъкова
Научен ръководител гл. ас. д-р ВЕНЕЛИН ШУРЕЛОВ
Висше училище/научен институт НХА
Висше училище/научен институт (ако има) НБУ
Факултет/Катедра Изкуствознание
Факултет/Катедра (ако има) Философия и Социология; Семиотика
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Дигитални изкуства
Работни езици на докторанта Английски език; Руски език; Френски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Култура и изкуство
Научни интереси Музеология; Дигитално изкуство; Нови медии; Социология на Всекидневието; Критическа теория; Философия на езика, Социосемиотика; Биосемиотика; Енвайърментализъм
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 17.10.2016
Дата на отчисляване 17.10.2019
Докторански трудове
Тема на дисертацията Представяне и съхранение на дигиталното изкуство
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria