Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Лидия Пенева-Стоилова
Научен ръководител Проф. Румен Владимиров
Висше училище/научен институт Нов Български Университет
Факултет/Катедра Магистърски факултет- Право
Работни езици на докторанта Български; Английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси Наказателно материално право
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Свободна
Дата на зачисляване 1.1.2019
Дата на отчисляване 1.1.2020
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria