Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Гюлдан
Научен ръководител доц. д-р Красимир Димитров
Висше училище/научен институт Русенски университет "Ангел Кънчев"
Факултет/Катедра катедра Частноправни науки, Юридически факултет
Работни езици на докторанта български, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси Интересите са ми насочени приоритетно към гражданскоправните науки, и по-конкретно в областта на Семейното и наследственото право.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.6.2019
Дата на отчисляване 1.6.2020
Докторански трудове
Тема на дисертацията Действие на брачния договор
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria