Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Росица Рогова
Научен ръководител проф. Христина Балабанова
Информация за връзка 0895774647 rosica.rogova@abv.bg
Висше училище/научен институт УНСС
Висше училище/научен институт (ако има) УНСС
Факултет/Катедра ЮФ, Катедра Публичноправни науки
Факултет/Катедра (ако има) ЮФ-завършена докторантура
Други дисциплини с които е свързана дисертацията административно право и процес
Работни езици на докторанта английски език
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси В сферата на медицинското право, здравеопазването и административно право и процес.
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. "The role and importance of EU law in protecting the rights of cancer patients in Bulgaria", Report at the Jubilee International Scientific Conference on "The role and importance of international and supranational law in the modern world", held on October 27, 2017 . and organized by the Law Faculty of the University of National and World Economy on the occasion of the 90th anniversary of the birth of Prof. Dr. Ivan Vladimirov; 2. "Legal problems in the implementation of administrative control by RHI", Report in a scientific conference on "Current issues of legal regulation of business", held on November 30, 2017. and organized by the Law Faculty of the University of National and World Economy on the occasion of the 80th anniversary of the birth of Prof. Dr. Lyuben Karanikolov and Prof. Dr. Emil Zlatarev and the 70th anniversary of the birth of Prof. Dr. Zlatka Sukareva. 3. "Necessity of some legislative changes in the legislation governing the activities of the Executive Agency" Medical Audit ", In: Law and Business - Improving the legislation: Proceedings of the Jubilee Scientific Conference on the occasion of the 25th anniversary of the Faculty of Law in UNWE, volume I., S .: Publishing complex - UNWE, 2017; 4. "On trends in determining the responsibility of the doctor in health care", Report at a scientific conference on "Tradition and development of legislation in the field of economics on the occasion of the 50th anniversary of the Penal Code, held on 24.10.2018 and organized from the Faculty of Law of UNWE and the Alumni Club of the graduates of the Faculty of Law at UNWE. 6. ROLE AND SIGNIFICANCE OF EU LAW IN PROTECTING THE RIGHTS OF PATIENTS WITH ONCOLOGICAL DISEASES IN BULGARIA, published on August 09, 2019 in the journal Bulgarian Science. 7. "Legal regulation of the terms and conditions for treatment with unauthorized medicinal products in the REPUBLIC OF BULGARIA", report on participation in a scientific conference on "100 YEARS OF UNWE - 100 YEARS OF LAW IN UNWE", organized on the occasion of the 100th anniversary of University of National and World Economy, held on November 12, 2020. 8. “For the new order in conducting the competitions for selection of the managers and the members of collective bodies of management of the medical institutions”, report on participation in a scientific conference on “30 YEARS OF UNWE – successor of a century tradition in the development of legal science and practice", organized on the occasion of the 30th anniversary of the Faculty of Law of the University of National and World Economy, held on November 4, 2021
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2017
Дата на отчисляване 1.5.2019
Докторански трудове
Тема на дисертацията Административнонаказателна отговорност на лекаря при нарушаване на правата на пациента
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria