Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Надежда Стефанова Цочева
Висше училище/научен институт Шуменски университет "Еп. К. Преславски"
Факултет/Катедра Българска литература
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Философия, културология
Работни езици на докторанта руски, френски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Филология
Научни интереси български авангард
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта "Метафоричните възможности на Чавдар-Мутафовото слово" - сп. "А",1993,бр.7/8 "Типология на връзките с Другия в прозата на Ч. Мутафов" - Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски" т.16-17А,Шумен,2003
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 2.3.2002
Дата на отчисляване 2.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Прозата на Чавдар Мутафов и българската култура между двете световни войни
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria