Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Юлия Стателова
Научен ръководител доц. д-р Филип Мачев, д-р Валери Шаваньяк
Методология на изследването теренна геология, EMPA, SEM, CL, XRF, ICP-MS, LA-ICP-MS, други MS
Информация за връзка 0877396626
Висше училище/научен институт Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Катедра минералогия, петрология и полезни изкопаеми
Други дисциплини с които е свързана дисертацията структурна геология, геохимия
Работни езици на докторанта английски, френски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Геология
Научни интереси геохимия на гранитните системи, метаморфизъм и магмогенириране в колизионни обстановки, геология на домезозойската подложка на Балканидите
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта Statelova, J., Machev, Ph. 2005. Metagranites from Berkovitsa Group, Central Balkan area – structural and petrographical evidence. - Ann. Sofia Univ., 97, 149-160 Statelova, J., Machev, Ph., Chavagnac, V., Croudace, I., Milton, A. 2004. Shivachevski Complex metagranites – geochemical constraints. – BGD, Ann. Sc. Conf, “Geology 2004” extended abstracts, 69-71 Statelova, J., Machev, Ph. 2004. New data on the type of the protolites and their metamorphic history (Berkovitsa Group, Central Balkan area). - Mineralogical Society of Bulgaria, Jubilee Session, Abs., 81-82.
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 2.2.2003
Дата на отчисляване 2.2.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Петрология на част от домезозойската подложка на Сливенско-Шипченската ТЕ, Централна Стара планина
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria