Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Невена Трифонова Камбурова
Научен ръководител ст. н.с. IIст. Таню Манев Мичев
Информация за връзка София, ж.к. Младост-3, бл. 307, вх. В, ет. 5, ап. 84, тел. 75 93 44
e-mail: larus@abv.bg
Висше училище/научен институт Централна лаборатория по обща екология, БАН
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Екология и опазване на околната среда
Научни интереси екология и опазване на екосистеми, орнитология, географски информационни системи, ландшафтна екология, влажни зони, защитени територии
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Kamburova, N., T. Michev (2003) Habitat distribution of breeding waterbirds in Srebarna Reserve, Bulgaria. Journal of Balkna Ecology, 6/2:191-199
2. Kamburova, N., T. Michev (2003) Breeding density and habitat of the Coot in the Srebarna Managed Reserve. Acta Zoologica Bulgarica, 55 (1):29-33
3. Велев, В., Н. Камбурова (2002) Проучване на възможностите за ограничаване на негативното въздействие върху екологичния баланс в представителни влажни зони. В: Доклади от 11-ти международен симпозиум "Екология 2002", 6-8 юни 2002 г., Бургас, СД
Шифър на научната специалност 022201
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2001
Дата на отчисляване 1.2.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Гнездова орнитофауна на поддържания резерват "Сребърна" - пространствено разпределение и дългосрочни промени
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria