Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Димитрина Ангелова Димитрова
Научен ръководител ст. н.с. IIст. Томас Н. Керестеджиян
Методология на изследването теренна работа (събиране на образци), микроскопия, SEM, микросонда, ICP и др.
Информация за връзка София, ул. Г. Бончев, бл. 24; тел. 979 22 76; 0887 491 431
e-mail: didi@geology.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Геологически институт
Факултет/Катедра Секция \Mинералогия
Други дисциплини с които е свързана дисертацията Геохимия, кристалография, кристалохимия
Работни езици на докторанта английски, руски, испански
Научна област Естествени науки
Научна специалност Геология
Научни интереси Минералогия, кристалохимия, кристален растеж и строеж, полезни изкопаеми
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Драгов, П., Т. Керестеджиян, Д. Димитрова. 2004. Рудното габро от района на Чипровци, обл. Монтана - Минерагенезис - 2004, 22-23.01.04. София, Абстракти, 32-33 стр.
Шифър на научната специалност 010705
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 1.1.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Минералогия на орудяванията от Чипровската рудна зона
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria