Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Станислав Лазаров Фердов
Научен ръководител ст. н.с. IIст. Огниан Петров
Методология на изследването XRD, SEM, IR, Raman
Информация за връзка София, ж.к. Люлин, бл. 704, вх. Д, ет. 2, ап. 94; тел. 25 18 37
e-mail: stanislav_ferdov@hotmail.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Централна лаборатория по минералогия и кристалография
Факултет/Катедра Минералогия и кристалография
Други дисциплини с които е свързана дисертацията физика, химия, материолознание
Работни езици на докторанта английски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Геология
Научни интереси синтез на нови материали
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Ferdov, S., Kostov-Kytin, V., O. Petrov, "A rapid method of synthesizing the layered titanosilicate JDF-11", Chem Commun (Lamb)(2002, Aug 21), 16, 1786-7
2. Ferdov, S., Kostov-Kytin, V., O. Petrov, Improved Powder Diffraction Patterns for synthetic paranotrisite and natisite. Powder Diffraction, 2002, 17 (3), 234-237
3. Kostov-Kytin, V., Ferdov, S., O. Petrov, "Hydrothermal synthesis an successive transformation of parantisite into natisise", Dokladi na Bulgarskata Akademya na Naukite, 2002, 55(2), 61-64
4. Kostov-Kytin, V., Ferdov, S., "Investigation in the system Na2O-K2O-TiO2-SiO2-H2O", Dokladi na Bulgarskata Akademya na Naukite, 2001, 54(1), 51-54
Шифър на научната специалност 010705
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 2.4.2002
Дата на отчисляване 2.4.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Синтез и физико-химична характеристика на микропорести титаносиликати
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria