Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Мая Николова Димова
Научен ръководител ст. н.с. IIст. д-р Желязко Дамянов
Информация за връзка София, ул. акад. Г. Бончев, бл. 107; тел. 870 0161/36
e-mail: maya_nikol@yahoo.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Централна лаборатория по минералогия и кристалография
Факултет/Катедра Секция \
Други дисциплини с които е свързана дисертацията химия
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Геология
Научни интереси минералогия на SEDEX тип находища; минералогия и геохимия на металоносни седименти и масивни сулфиди
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010705
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 31.12.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Минерални, генетични и промишлени типове барит в находище Кремиковци - характеристика, критерии за разграничаване и предпоставки за по-ефективно оползотворяване
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria