Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Наталия Каменова Андреева
Научен ръководител ст. н.с. IIст. Ж. Чернева
Методология на изследването статистически и спектрален анализ
Информация за връзка Варна, ул. Драган Цанков 12, ет. 2, тел. 052-23 88 80
e-mail: nataniela@abv.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Институт по океанология
Висше училище/научен институт (ако има) ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
Факултет/Катедра Секция "Динамика на бреговата зона"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията литодинамика на бреговата зона
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Геология
Научни интереси нелинатни взаимодействия, спектрален анализ на ветр. вълнения, абнормални вълни
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Cherneva, Z., N. Valchev, N. Andreeva, P. Petrova, 2002, Wind Wave Regime in the Western Part of the Black Sea Derived from Coastal Meteorological Stations Data, Proc. of 6th Int. Con. "Black Sea 2002", Varna, BG, 312-318
2. Чернева, Ж., Н. Вълчев, П. Петрова, Н. Адреева, 2003. Разпределение на дълбоководните ветро-вълнови характеристики в българския сектор на Черно море. В: Трудове на ИО-БАН, Варна, Т. 4, 10-18
3. Пейчев, В., Н. Андреева, 1998. Райониране на българското черноморско крайбрежие по морфодинамични системи. В: Брегоукрепване и дълготрайно стабилизиране на склоновете на Черноморското крайбрежие, С. АИ "Проф. Марин Дринов"
Шифър на научната специалност 010807
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2002
Дата на отчисляване 1.2.2003
Докторански трудове
Тема на дисертацията Експериментално изследване на нелинейността на ветровото вълнение в бреговата зона
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria