Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Светослав Атанасов Стайков
Научен ръководител Георги Сотиров
Информация за връзка София, кв. Овча купел 2, бл. 40, ет. 3, ап. 38; тел. 0888 516 826
e-mail: staykov_svetoslav@hotmail.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Институт за космически изследвания
Факултет/Катедра Секция по управление
Други дисциплини с които е свързана дисертацията самолетоводене, радиолокация, обработка на радарни данни, навигация на трафик в системите за РВД
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Авиационна и космическа техника
Научни интереси системи за управление на РВД за трафик
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 020703
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.2.2003
Дата на отчисляване 1.2.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria