Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Марин Георгиев Качаков
Професионален опит

Автомобилен сервиз "Друмник" - гр. София

Научен ръководител ст. н.с. Iст. дтн. Стефан Воденичаров
Информация за връзка София, ул. Шипченски проход 67, тел. 0888 391 800;
e-mail: mkachakov@mail.bg; kachakov@ims.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Институт по металознание
Факултет/Катедра Секция "Якост и разрушаване на метали и сплави"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията механика на разрушаването, динамика на удара, високоскоростна пластична деформация
Работни езици на докторанта английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Машиностроене и машинознание
Научни интереси Материалознание, методи за реализиране на променливи фази на газоразпределение в двигатели с вътрешно горене
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 020102
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2003
Дата на отчисляване 1.1.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изследване взаимодействието на кинетичен индентор с преградни стени
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria