Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Кристина Красенова Димова
Информация за връзка Можете да се свържете с мен на kristina_dimova@mail.bg
Висше училище/научен институт Софийски Университет "Св. Климент Охридски"
Факултет/Катедра Факултет по журналистика и масова комуникация
Други дисциплини с които е свързана дисертацията журналистика, медии, социология, човешки права
Работни езици на докторанта английски, немски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Култура и изкуство
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2003
Дата на отчисляване 1.1.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Неуточнена
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria