Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Росица Владислав Гаврилова
Научен ръководител ст. н.с. IIст. дтн. Валентин Манолов
Методология на изследването металографски анализ, мат. моделиране
Информация за връзка тел. 714 25 61; e-mail: r.gavrilova@ims.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Институт по металознание
Факултет/Катедра Секция "Азотни стомани"
Други дисциплини с които е свързана дисертацията топлофизика, металография, мат. моделиране
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Машиностроене и машинознание
Научни интереси Азотни стомани, кристализация, мат. моделиране
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Изследване структурата на инструментална азотна стомана - Р. Гаврилова, Д. Лазарова, Д. Маналов, Я. Мунарски, В. Вълков. "Научни известия", Окт. 2002, бр.3 ISSN - 1310т. 3946
2. Влияние на параметрите на кристализационния процес върху структурата на експериментална азотна стомана. - Р. Гаврилова, А. Йотова, В. Манолов, JOurnal of Material Science and Technology, BAS, Sofia (под печат)
3. Изследване влиянието на параметрите на кристализационния процес върху структурата на азотни стомани, Р. Гаврилова, А. Йотова, В. Манолов, С. Попов, Journal of the UCTM. София (под рецензия)
Шифър на научната специалност 020102
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2002
Дата на отчисляване 31.12.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Моделиране структурата на азотни стомани при кристализация
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria