Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Милен Георгиев Гешев
Научен ръководител ст. н.с. IIст. дтн Нели Гидинова
Информация за връзка тел. 25 81 98; e-mail: milengeshev@yahoo.com
Висше училище/научен институт Българска академия на науките
Факултет/Катедра Институт по металознание
Други дисциплини с които е свързана дисертацията физикохимия
Работни езици на докторанта руски, английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Машиностроене и машинознание
Научни интереси Материалознание, физикохимия, екология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 020102
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изследване на влиянието на легирането с преходни метали на боридните покрития
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria