Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Силвия Валериева Васева
Научен ръководител ст. н.с. Iст. дтн Стефан Воденичаров
Методология на изследването експериментална методика, механични изпитания, оптична металография, електронна микроскопия, рентген
Информация за връзка e-mail: silvia@ims.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Институт по металознание
Факултет/Катедра Секция \
Други дисциплини с които е свързана дисертацията материалознание, физика на металите, термична обработка
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Машиностроене и машинознание
Научни интереси бейнитни чугуни, изотермична обработка
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Структурна стабилност на остатъчния аустенит в изотермично обработен стерографитен чугун
2. Конкурентни възможности на бейнитните сферографитни чугуни като алтернативни инженерни материали
3. Влияние на термичните параметри върху механичните свойства на легиран сферографитен чугун
4. Mechanical properties of austempered ductila Iron after austenitization time redcution
Шифър на научната специалност 020102
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2001
Дата на отчисляване 1.1.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Структурна стабилност на остатъчния аустенит в изотермично обработени сферографитни чугуни
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria