Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Елена Димитрова Батакова - Велева
Научен ръководител ст. н.с. IIст. дтн Стефан Воденичаров
Информация за връзка София, ул. Шипченски проход 67, тел. 7142545
e-mail: lena@ims.bas.bg
Висше училище/научен институт Българска академия на науките, Институт по металознание
Факултет/Катедра Секция "Якост и разрушаване на метали и сплави"
Работни езици на докторанта руски, английски
Научна област Технически науки
Научна специалност Машиностроене и машинознание
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 020108
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2001
Дата на отчисляване 1.1.2004
Докторански трудове
Тема на дисертацията Изследване механизмите на разрушаване в синтерованите материали
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria