Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Наталия Живкова
Научен ръководител доц. Параскев Петров
Информация за връзка natalizivkova@yahoo.com 088/8535436
Висше училище/научен институт Софийски университет
Факултет/Катедра Геолого-Географски
Други дисциплини с които е свързана дисертацията органична и неорганична химия, биология, екология
Работни езици на докторанта английски и немски - писмено и говоримо; руски
Научна област Естествени науки
Научна специалност Геология
Научни интереси геоекология, геохимия, почвознание
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 010702
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.2.2004
Дата на отчисляване 1.2.2008
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria