Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Светлина Денова
Научен ръководител ст. н.с. IIст. д-р Ирена Бокова
Методология на изследването биографичен подход
Информация за връзка Пловдив 4023, ж.р. Тракия, бл. 280, вх. А, ап. 8
e-mail: svetlinad@hotmail.com
Висше училище/научен институт Институт за фолклор - БАН
Факултет/Катедра Теория на фолклора
Други дисциплини с които е свързана дисертацията етнология, социология, статистика, етнография, културология
Работни езици на докторанта английски, руски, френски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Култура и изкуство
Научни интереси етнология, антропология
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Разказване за смесен брак. 2001. В: Научни трудове на ПУ "Паисий Хиляндарски"
2. Езиковото наследство на две еврейски общности в Пловдив - В: Конференция, посветена на годината на езиците и петгодишнината от основаването на филологическия ф-тет на ЮЗУ. 2001.
3. Зестрата - обичай да се дава, превърнал се в знак да се иска (за една брачна практика на б-ските евреи в периода между двете Световни войни). 2002. - В: Балканистичен форум, 1-2-3
4. Turkish-Armenian Intermarriages in Bulgaria. 2003. In: Duenden Buguene Tuerk-Ermen Iliskileri.
5. Междубрачните отношения между сефарадим и ашкеназим. 2003. - В: Население, 1-2.
Шифър на научната специалност 050409
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.1.2000
Дата на отчисляване 31.12.2003
Докторански трудове
Тема на дисертацията Семейни празници при смесен брак в Пловдив
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria