Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Ирина Иванова Коларска - Младенова
Научен ръководител ст. н.с. IIст. Магдалена Елчинова
Методология на изследването фолклорни, етнографски и етноложки интервюта; фолклористичен анализ
Информация за връзка София 1111, ул. Венера 1, бх. Б, ет. 3, ап. 6; тел. 971 74 77
e-mail: irikol@abv.bg
Висше училище/научен институт Институт за фолклор - БАН
Факултет/Катедра Теория на фолклора
Други дисциплини с които е свързана дисертацията етнография, антропология
Работни езици на докторанта руски, чешки, английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Култура и изкуство
Научни интереси в областта на фолклористиката, етнологията, антропологията
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Песенен ученически фолклор - Известия на Исторически музей Кюстендил, т. 6, 1993, 209-212
2. В памет Йордан Захариев - БФ, 1994, кн. 1, 129-130
3. Панаирджийска песен в чешката културна традиция - БФ, 1998, кн. 4, 101-104
4. Зденек Урбан, Антонин Робек. Свети Петър сено коси, Света Анна бухти пече или чешката праностика, Хавличков Брод, 1997 - БФ, 1998, кн. 4, 101-104
5. Фолклорното в романа "Шегата" на Милан Кундера - Homo Bohemicus, 1998, кн. 1, 39-45
6. Чехи в България - една неизчерпаема тема - БФ, 1999, кн. 1-2, 148-151
7. Социализиращото слово (В българската фолклорна сватба - под печат)
8. Поселищен показател на информаторите, СбНУ, кн. LXII, Фолклор от Сакар, ч. 1, Разказен фолклор, 2002, 301-304
9. Показалец на записвачите, СбНУ, кн. LXII, Фолклор от Сакар, ч. 1, Разказен фолкор, 2002, 305
10. Привеждане а приказките към типовете каталог на Българските приказки СбНУ, кн. LXII, Фолклор от Сакар, ч. 1, Разказен фолклор, 2002, 306-308
11. Чещки обред "Пътят на кралете" и функциите на словото в него, под печат в БФ
Шифър на научната специалност 050409
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 2.1.2001
Дата на отчисляване 31.12.2003
Докторански трудове
Тема на дисертацията Функции на словото в българската фолклорна обредност
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria