Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Красимир Александров Сахаров
Професионален опит Работил като юрисконсулт; в момента експерт в застрахователна компания
Научен ръководител проф. д-р К. Лазаров
Информация за връзка София 1574, Слатина, бл. 3, вх. Е, ап. 121; тел. 971 04 08
e-mail: ksaharov@hotmail.com
Висше училище/научен институт Институт за правни науки - БАН
Факултет/Катедра Административно право и процес
Работни езици на докторанта немски, английски, руски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси административно право
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050507
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.10.2002
Дата на отчисляване 1.10.2006
Докторански трудове
Тема на дисертацията Административнонаказателна отговорност на юридическите лица
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria