Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Илиян Георгиев Иванов
Професионален опит Адвокат от 1999 г.
Научен ръководител проф. д-р Емилия Къндева
Методология на изследването сравнително-правно изследване
Информация за връзка София 1000, бул. Витоша 16, ет.1; тел. 981 43 31; 0888 706 560;
e-mail: ivanov@totevivanov.com
Висше училище/научен институт Институт за правни науки - БАН
Факултет/Катедра Публично-правни науки
Работни езици на докторанта английски
Научна област Обществени науки
Научна специалност Право
Научни интереси административно право и административен процес
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 050507
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 1.9.2001
Дата на отчисляване 1.9.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Административно правен режим на енергетиката
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria