Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Илка Радославова Стефанова
Професионален опит Асистент-преподавател във ВТУ
Научен ръководител доц. д-р инж-мат. Антонио Андонов
Информация за връзка тел. 0889 988 271; 970 92 96; e-mail: istefanova@mail.bg
Висше училище/научен институт Висше транспортно училище
Факултет/Катедра Катедра Съобщителна и осигурителна техника и системи
Работни езици на докторанта английски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Електроника и електронна техника
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Транспорт 2002 - Принципът на инвариантността при изграждане на радиокомуникационни системи с осигурителна отговорност; А. Андонов, И. Стефанова
2. TRANSCOM 2003 - Approach to forming Spread Spectrum Signal - Ilka Stefanova
3. Транспорт 2003 - Подход за формиране на широколентови хаотични системи - И. Стефанова
Шифър на научната специалност 020701
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 1.3.2002
Дата на отчисляване 1.3.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Проблемът за функционалната устойчивост на мобилни комуникации за служебна радиовръзка
31 декември 2020
осолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование, както и за желаещи да специализират в областта на и

31 декември 2020
Посолството на Швейцария в България в сътрудничество с Център за академични изследвания София (https://cas.bg) обявява ежегодния си конкурс за стипендии за български граждани, завършили висше образование

18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria