Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Делян Христов Тонев
Професионален опит - 9 м. машинист на влекач;
- 8 г. технолог експлоатация и ремонт на тежка пътна механизация към ПЕПЖИ-2, София
Научен ръководител доц. д-р инж. Викенти Спасов
Информация за връзка тел. 25 80 31, e-mail: tonevdh@yahoo.fr
Висше училище/научен институт Висше транспортно училище Тодор Каблешков
Факултет/Катедра Подемно-транспортни и строителни машини и системи
Работни езици на докторанта френски, руски
Научна област Технически науки
Научна специалност Машиностроене и машинознание
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Шифър на научната специалност 020148
Форма на докторантурата Редовна
Дата на зачисляване 15.8.2002
Дата на отчисляване 15.8.2005
Докторански трудове
Тема на дисертацията Оптимизиране на някои конструктивни и технологични параметри на складове, обслужвани с трансманипулатори със сателитни колички
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria