Начало / Докторанти
Докторанти
Докторант
Име на Докторанта Илия Богомилов Щъркалев
Професионален опит 15 години реовен преподавател във ВТУ "Т. Каблешков”
Научен ръководител доц. д-р инж. Румен Стойнев Йорданов - ТУ-София
Методология на изследването Създаване на модел за описание на реални геометрични обекти, както и модел за контрол на тези обекти. Доказване съвместимост на моделите и проектиране на приспособления за възпроизвеждането им.
Информация за връзка София, ул. Гео Милев 158, тел. 970 94 33
e-mail: ilia_shtarkalev@abv.bg
Висше училище/научен институт Висше транспортно училище Тодор Каблешков
Факултет/Катедра Техника, технология и управление на транспорта, катедра Машинни елементи
Работни езици на докторанта руски и френски
Научна област Технически науки
Научна специалност Метрология и уредостроене
Научни интереси разработки в областта на метрологично осигуряване, метрологична документация, машинни елементи, технология на машиностроенето
Електронен адрес на докторанта (потребителско име)
Библиография на публикациите на докторанта 1. Седлообразни скоби за контрол на големи размери- Илия Щъркалев, Втора младежка научна сесия ВНВТУ "Т. Каблешков"-София, 20.21.12.1990 г.;
2. Измерване параметри на зъбни колела и предавки при ремонт на железопътна техника - Илия Щъркалев, Марио Милушев, Трета научно техническа сесия с международно участие ВВТУ "Т. Каблешков", София 19.20.11.92 т.;
3. Метод за измерване отклонението от съостност на леглата на основните лагери при ремонт на дизелов двигател 5Д 49 - Илия Щъркалев, Никола Цонев - Четвърти национален симпозиум "Метрология 93" - 21.25.09 - Созопол;
4. Изследване на вибрациите в локомотивите и мотрисните влакове - Иван Миленов, Георги Павлов, Илия Щъркалев - 13-ти научен симпозиум "Метрология и метрологично осигуряване 2003", 16 - 20.09.2003 г. - Созопол
Шифър на научната специалност 020512
Форма на докторантурата Задочна
Дата на зачисляване 28.2.2003
Дата на отчисляване 28.2.2007
Докторански трудове
Тема на дисертацията Моделиране на процеси при контрол на реални геометрични обекти
18 декември 2020
в рамките на международна програма на DBU. Отпускат се минимум за 6 и максимум за 12 месеца.

12 октомври 2020
Отличието се дава на изявен редовен докторант в една от следните области: Естествени науки; Технически науки; Медицински науки.

27 юли 2020
Отворено е кандидатстването за третото издание на програмата Предприемачи в науката

9 юли 2020
за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на докторанти, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи.

2 юли 2020
Катедра „Правни и хуманитарни науки“ към Стопанския факултет на Технически Университет-София ви кани на поредния теоретичен семинар, 20 – 21 октомври 2020 г.
 
 
© 2003. Всички права запазени.
Дизайн и разработка на Webfactory Bulgaria